Oferującymi są ING Securities oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. We wrześniu ub. roku NWZ BOŚ Banku zdecydowało o emisji do 6,5 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru.

Zaoferowanie akcji w ofercie publicznej, w ocenie zarządu pozwoli uzyskać większą płynność obrotu akcjami banku na warszawskiej GPW. Pozyskane środki mają posłużyć m.in. wzmocnieniu pozycji rynkowej oraz zwiększeniu skali działania banku.

Zysk netto BOŚ Banku wyniósł 62,42 mln zł w 2011 r. i był niższy o 1,2% w porównaniu z poprzednim rokiem.