Bank BPH rozpoczął negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia. Zwolnienia obejmą ok. 600 pracowników i zostaną zrealizowane do końca listopada 2012 r. Koszty związane z racjonalizacją zatrudnienia zostaną zaliczone w ciężar II kw., poinformował bank w komunikacie.

"Bank BPH podjął decyzję w sprawie uproszczenia struktury organizacyjnej i jej dostosowania do strategii banku na kolejne lata, która zakłada osiągnięcie przez bank wskaźnika koszty/dochody poniżej 60% do 2015 roku. W związku z powyższym zarząd banku rozpoczął negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia, w szczególności w centrali banku, która obejmie ok. 600 pracowników do końca listopada 2012 r."- podał bank w komunikacie.

W opinii zarządu banku, decyzja o racjonalizacji zatrudnienia stanowi wsparcie dla osiągnięcia zakładanych przez bank celów biznesowych i zapewnienia jego długoterminowej zyskowności.

"Zamiarem banku jest zaoferowanie pakietów odpraw i pomocy pracownikom dotkniętym tym procesem. Koszty związane z racjonalizacją zatrudnienia zostaną oszacowane i zaksięgowane w ciężar drugiego kwartału 2012 roku. Mimo to zarząd banku oczekuje, że każdy kwartał roku 2012 zamknie się zyskiem" - podano w raporcie.

Bank BPH miał 218,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 135,21 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku bank miał 205,83 mln zł zysku netto wobec 143,97 mln zł straty rok wcześniej.