Stanowiło to ok. 186,7 mld euro lub ok. 251,4 mld USD, podał resort. W okresie XII 2011 – II 2012 zadłużenie wzrosło o 1.308,2 mln zł, tj. o 0,2 proc. Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec lutego 534,850,4 mln zł i wzrosło o 2,0 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Od początku tego roku wzrosło o 1,9 proc. Zadłużenie zagraniczne wyniosło 237.585,0 mln zł, czyli było o 0,8 niższe niż miesiąc wcześniej i o 3,6 proc. niższe niż na koniec grudnia 2010 r.

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło w tym okresie 11.800,1 mln zł, co oznacza spadek o 17,1 proc. m/m wobec spadku o 1,8 proc. od początku roku, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych – 506.861,0 mln zł i wzrosło o 2,3 proc. w ujęciu miesięcznym i o 2,4 proc. od końca grudnia 2010 r.