Orbis

Grupa hotelowa Orbis otworzy łącznie 5 nowych hoteli w drugim kwartale 2012 r. na 760 pokoi, zapowiedział prezes spółki Laurent Picheral. Oczekuje on podpisania nowych umów na zarządzanie hotelami, według strategii „asset light". >>>>

Spółka hotelarska Orbis miała 7,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

TPSA

Reklama

Telekomunikacja Polska (TPSA) miała 242,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 189,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

PKN Orlen

Orlen wyłoży ogromne pieniądze na sponsoring polskiej siatkówki, zapowiada "Puls Biznesu". Zaangażowanie w ten sport zmniejszy za to Polkomtel, który pod siatką już zarobił krocie.>>>>

Global Trade

Notowana na NewConnect spółka dystrybuującą systemy instalacji wodnych i centralnego ogrzewania - Global Trade planuje podwojenie przychodów w tym roku oraz przejście na rynek główny warszawskiej giełdy w przyszłym, powiedział agencji ISB prezes firmy Paweł Koś.>>>>

Nova KBM

Agencja ratingowa Moody's obniżyła długoterminowy rating depozytowy słoweńskiego banku Nova KBM w walucie krajowej i obcej do Ba2 z Ba1, z możliwością dalszego obniżenia, a rating siły finansowej obniżono do poziomu E+/b1 z D/ba3 wcześniej, poinformowała agencja w komunikacie.>>>>

Asbis

Regionalny dystrybutor IT, spółka Asbis, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 24 maja, poinformowała firma. ZWZ będzie m.in. głosowało nad uchwaleniem dywidendy w wysokości 0,04 USD na akcję.>>>>

Qumak-Sekom

Zarząd Qumak-Sekom rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 7,78 mln zł z zysku za 2011 r., który wyniósł 13,27 mln zł, poinformowała spółka.>>>>

Getin Holding

Fundusz ING OFE, jako akcjonariusz posiadający ponad 5 proc. głosów na WZ Getin Holdingu, złożył projekt uchwały na walne zgromadzenie spółki w dniu 26 kwietnia, w którym wnioskuje przeznaczenie przez spółkę na dywidendę kwoty ok. 95,16 mln zł, czyli 0,13 zł dywidendy na akcję, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

Centrum Klima

Spółka Centrum Klima miała 1,24 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 1,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Asseco SEE

Spółka Asseco South Eastern Europe (ASEE) miała 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 12,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Asseco South Eastern Europe (ASEE) ma portfel zamówień (obejmujący już zrealizowane kontrakty) na 2012 r. o wartości 46,1 mln euro (wg stanu na 10 kwietnia 2012 r.) wobec 43,1 mln euro rok wcześniej (wg stanu na 10 kwietnia 2011 r.), poinformowali przedstawiciele spółki. "Na bazie tych danych, zarząd nie widzi powodu, żeby zmieniać oczekiwania rynku wobec spółki" - powiedział prezes Piotr Jeleński dziennikarzom, komentując stan backlogu. Wartość zamówień na sam II kw. br. wynosi 12,5 mln euro wobec 12,0 mln euro przed rokiem, podała spółka.

BZ WBK

Bank BZ WBK miał 314,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 270,22 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>

Bank Zachodni WBK i Kredyt Bank pracują nad wspólnym planem biznesowym i integracją obu podmiotów. Niewykluczone, że trafi on do oceny Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jeszcze w II kwartale tego roku, poinformował prezes Mateusz Morawiecki.>>>>

Bank Zachodni WBK po połączeniu z Kredyt Bankiem planuje zamknąć 40-50 placówek obu banków i tym samym ich liczba spadnie do 850 oddziałów.>>>>

JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydował o wprowadzeniu premii zadaniowej dla wszystkich pracowników firmy. To kolejny etap działań zmierzających do ujednolicenia systemu wynagradzania pracowników i powiązania go z efektami pracy.>>>>

Work Service

Kurs praw do akcji (PDA) spółki z branży HR - Work Sevice wzrósł o 17,5 proc. do 7,05 zł w debiucie na GPW. Work Service jest 433. spółką notowaną na głównym rynku i ósmą, która w tym roku na nim zadebiutowała.>>>>

Guardier

Spółka Guardier zadebiutowała w czwartek na rynku NewConnect. Do godziny 11.40 na akcjach firmy nie zawarto żadnej transakcji.>>>>

Budimex

Czwartkowe ZWZ Budimeksu uchwaliło przeznaczenie 280,07 mln zł na dywidendę za 2011 r., czyli 10,97 zł na jedną akcję. Przy obecnym kursie (79,2 zł) stopa dywidendy wynosi 13,85 proc. Dzień dywidendy został ustalony na 15 maja, a dzień wypłaty dywidendy na 30 maja. Za 2010 r. Budimex wypłacił dywidendę w wysokości 9,08 zł na jedną akcję.>>>>

Energoinstal

Zarząd Energoinstalu będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę po 0,25 zł/akcję dywidendy za 2011 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Zarząd postanowił rekomendować przeznaczenie części zysku netto za 2011 rok w kwocie 4,5 mln zł na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę w wysokości 4.654.000 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.Sygnity

Sygnity postanowiło przyśpieszyć publikację raportu za I kw. (V kw. roku obrotowego 2011/2012 spółki) w związku z wezwaniem ogłoszonym przez Asseco Poland, które kończy się 10 maja. Obecny termin publikacji raportu Sygnity to 8 maja - podała spółka w komunikacie. "Mając na uwadze trwające wezwanie na akcje Sygnity ogłoszone przez Asseco Poland oraz kierując się interesem wszystkich akcjonariuszy, zarząd Sygnity postanowił przyśpieszyć termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał roku kalendarzowego 2012 (V kwartał roku obrotowego 2011/2012)" - napisano w raporcie. "Przyśpieszenie publikacji tego raportu umożliwi wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z bieżącymi wynikami spółki oraz z planami zarządu na kolejne kwartały, jeszcze przed przewidywanym na 10 maja potencjalnym zakończeniem wezwania" - dodano. Pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego był ustalony na 15 maja.

Agrowill

Litewska spółka rolnicza Agrowill Group szacuje, że osiągnie 76 mln LTL przychodów, 20 mln LTL zysku EBITDA i 8,3 mln LTL zysku netto, zapowiedział prezes spółki Vladas Bagavičius. "Oczekujemy, że 2012 i 2013 będą przełomowymi okresami w naszej działalności i osiąganych wynikach. Na znaczący wzrost przychodów już od ubiegłego roku wpływa wzrost rentowności i cen rzepaku, pszenicy, a także mleka i pogłowia krów" - powiedział Bagavičius podczas WSE International Companies Forum.

Litewska spółka rolnicza Agrowill Group chce sprzedać 11,9 tys. ha własnej ziemi i spodziewa się pozyskania z tego tytułu do 120 mln LTL, zapowiedział prezes spółki, Vladas Bagavičius. "Kontrybucja netto dywizji zarządzania ziemią do wyników jest negatywna. Efektem są ogromne koszty obsługi długu. Finansowanie dłużne sięga z tego tytuły sięga 57 mln LTL, z kolei liczy że sprzedaż ziemi przyniesie nam ok. 120 mln LTL. Pozyskane środki wykorzystamy na obniżenie zadłużenia oraz inwestycje w rozwój" – powiedział Bagavičius podczas WSE International Companies Forum.

PGNiG, Tauron

Należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Taurona spółka Elektrociepłownia Stalowa Wola podpisała umowę z hiszpańską firmą Abener na wykonanie bloku gazowo-parowego. Kontrakt ma wartość netto 1,57 mld zł, podały firmy w komunikacie. "Projekt budowy i eksploatacji elektrociepłowni gazowej o mocy 449,16 MW w Stalowej Woli jest realizowany przez Grupę Kapitałową PGNiG i Grupę Tauron poprzez spółkę celową Elektrociepłownia Stalowa Wola, w której partnerzy mają po 50% akcji. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie 2014 i 2015 roku. Elektrociepłownia zostanie oddana do komercyjnej eksploatacji pod koniec II kwartału 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Coal Energy

Producent węgla działający na Ukrainie, Coal Energy, obniżyła swój cel produkcyjny na 2012 do 1,7 mln ton z 2,0 mln ton, ale podtrzymuje swoje cele produkcyjne, zakładające wzrost produkcji na kolejne lata do 4,8 mln ton w 2016 roku, wynika z prezentacji spółki. "Grupa potwierdza swoje długoterminowe prognozy wzrostu produkcji węgla do 4,8 mln ton w 2016. Jednak biorąc pod uwagę niestabilność gospodarczą zdecydowaliśmy zrewidować nasz cel produkcyjny na 2012 do 1,7 mln ton z 2,0 mln ton pierwotnie. Z kolei podtrzymujemy cel 2,8 mln ton na 2013 i kolejne lata do 2016" - podała spółka w prezentacji na WSE International Companies Forum.
W 2011 roku spółka wyprodukowała 1,1 mln ton węgla.

Producent węgla działający na Ukrainie, Coal Energy, szacuje wartość swojego programu inwestycyjnego w 2012 roku na 54,4 mln USD, wynika z prezentacji spółki.
W prezentacji na WSE International Companies Forum spółka podała, że uaktualniony program inwestycyjny na 2012 sięga 54,4 mln USD wobec 62,0 mln USD ogłoszonych podczas IPO. Z kwoty 54,4 mln USD 46,9% zostanie wykorzystane na wydobycie węgla z kopalni Chapaeva, a 46,3% na wydobycie w innych kopalniach.

Agroton

Firma rolnicza działająca na Ukrainie, Agroton Public Limited, chce zwiększyć bank ziemi do 290 tys. ha w regionie Ługańska i Harkowa do 2014 roku, podała spółka w prezentacji. Obecnie spółka kontroluje 171 tys. ha ziemi. Tymczasem, według prezentacji Agrotonu, zdolności magazynowe spółki mają sięgnąć 544 tys. ton do 2014 z 285 tys. ton dzięki przejęciom oraz rozbudowie. Ponadto spółka planuje rozpoczęcie bezpośredniej sprzedaży eksportowej i wyprodukowanie 8,5 mln jaj w 2012 roku.

P.R.E.S.C.O

Obligacje spółki zarządzającej wierzytelnościami P.R.E.S.C.O Group zadebiutują w piątek, 27 kwietnia, na rynku Catalyst, poinformowała spółka. Będzie to 124. emitent notowany na rynku Catalyst oraz 23. debiut w tym roku. Spółka jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy. Na Catalyst notowane będą obligację dwóch serii: B i C. Przedmiotem notowań w ASO na rynku Catalyst będzie 30 000 sztuk obligacji na okaziciela serii B z 2-letnim terminem wykupu o wartości nominalnej 1000 zł każda oraz taka sama liczba obligacji serii C z 30 miesięcznym terminem wykupu. Spółka do tej pory dokonała trzech emisji obligacji. Z pierwszej transzy w ubiegłym roku pozyskała 13 mln zł. Z dwóch kolejnych 60 mln zł. Pozyskane środki przeznaczane zostaną na inwestycje w portfele wierzytelności. Spółka zamierza dynamiczne umacniać pozycję na rynku wierzytelności pochodzących z branż: telekomunikacyjnej, medialnej sukcesywnie zwiększając swój udział rynkowy w tych branżach.

CD Projekt RED

Gracze kupili ok. 250 tys. kopii gry "Wiedźmin 2", czyli połowę premierowego nakładu w wersji na konsolę X-Box, w pierwszym tygodniu sprzedaży, poinformował CD Projekt Red. >>>>

Kruszwica

Zarząd Kruszwicy proponuje wypłatę 0,98 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z ING Bankiem Śląskim i Bankiem Polska Kasa Opieki umowę zlecenia zorganizowania 5-letniego programu emisji obligacji krajowych do kwoty 4,5 mld zł.>>>>

Zarząd PGNiG proponuje nie wypłacać dywidendy z jednostkowego zysku netto za 2011 rok, który wyniósł 1,62 mld zł i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>