Współorganizatorzy konferencji to firma consultingowa Fitz Roy oraz Dom Maklerski AmerBrokers. Patronat medialny objęła Polska Agencja Prasowa.

"Dla wielu spółek wejście na rynek NewConnect to dopiero początek ich rozwoju. Dzięki podniesieniu wiarygodności wynikającemu z przejrzystości finansowej i statusu spółki publicznej, przed emitentami pojawiają się nowe możliwości takie jak: kolejna emisja akcji, finansowanie poprzez emisję obligacji, przejście na rynek regulowany" - powiedział podczas konferencji prezes SEG Mirosław Kachniewski.

Podczas konferencji spółki mogły dowiedzieć się, jak SPO wpływa na rozwój spółki, poznać zasady działania rynku Catalyst, a także zasady przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek główny. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele zarządów spółek z rynku publicznego i niepublicznego.

"Na pewno w najbliższym czasie można spodziewać się dużo większego zainteresowania inwestorów obligacjami, zarówno oferowanymi na rynku pierwotnym, jak i już notowanymi na Catalyst. Gwarantowany zysk w wysokości nawet kilkunastu procent rocznie staje się coraz bardziej atrakcyjną inwestycją, w porównaniu z możliwą stratą lub niepewnym zyskiem z rynku akcji" - powiedział Łukasz Sarniak z Domu Maklerskiego AmerBrokers SA.

Informacje o konferencji oraz raport na temat rynku NC dostępne na stronach www.seg.org.pl oraz fitz-roy.pl.