Gino Rossi

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Gino Rossi w okresie styczeń-kwiecień 2012 r. wyniosły 65,4 mln zł i były wyższe o 12,5 proc. licząc rok do roku, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

NG2 - CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki NG2 w kwietniu wyniosły 124,7mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 17,1%, podała firma w raporcie.>>>>

Reklama

Amica

ZWZ producenta sprzętu AGD, spółki Amica, w dniu 1 czerwca ma zdecydować o przeznaczeniu kwoty 36,74 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał spółki.>>>>

Robyg

ZWZ firmy deweloperskiej Robyg w dniu 31 maja ma zdecydować o wypłacie kwoty łącznie 30,95 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 0,12 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.>>>>

Action

Spółka miała 11,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 8,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Asseco CE

Asseco Central Europe (ACE) spodziewa się, że w maju sfinalizuje zakup 15% akcji węgierskiej firmy Statlogics, poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Transakcja warta 2,5 mln euro będzie efektem wykorzystania przez mniejszościowych akcjonariuszy Statlogics opcji "put". Po tej transakcji ACE będzie miało 100% akcji węgierskiej spółki. ACE zamierza też w maju zrealizować opcję na zakup pakietu 10% akcji kolejnej węgierskiej spółki IT - GlobeNet (w której ma obecnie 60% udziałów), wynika z raportu. Spółka poinformowała w kwietniu akcjonariuszy o zamiarze wykonania opcji "call". Za akcje GlobeNet, Asseco ma zapłacić 1 euro.

Spółka informatyczna Asseco Central Europe (ACE) miała 3,81 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 5,76 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

KOV

Spółka wydobywcza Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV) miała 0,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 2,43 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bank Handlowy

Bank Handlowy miał 243,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 181,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>

Bank Handlowy chce, aby wypłata z zysku za 2012 rok była wyższa w ujęciu procentowym niż dywidenda za 2011 rok , na którą chce przeznaczyć 50% rocznego zysku, wynika z wypowiedzi prezesa Sławomira Sikory. >>>>

Quercus TFI

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 1.575,3 mln zł na koniec kwietnia, poinformowała spółka w komunikacie. „Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: 1 245,3 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, 150,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 marca 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), 162,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 marca 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),17,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI SA)" - poinformowała spółka. Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosły do 1,58 mld zł na koniec I kw. tego roku wobec 1,41 mld zł na koniec grudnia 2011 r.

Comarch

Comarch podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na utrzymanie infrastruktury sprzętowej i teleinformatycznej agencji, poinformowała spółka. Kontrakt będzie realizowany od czerwca 2012 do końca 2014 r. Jego orientacyjna wartość to ok. 28 mln zł brutto. "Posiadamy doświadczenie w zapewnieniu nieprzerwanego działania skomplikowanych infrastruktur kluczowych dla działania państwa instytucji centralnych. Utrzymanie ciągłości działania platformy sprzętowo-sieciowej ARiMR będzie szczególnym przedsięwzięciem ze względu na skalę zarządzanej infrastruktury oraz znaczenie Agencji dla efektywności działania polskiego rynku rolnego. Podejmujemy się tego działania z pełnym przekonaniem co do naszych kompetencji i doświadczenia" - powiedział wiceprezes Paweł Prokop, cytowany w komunikacie spółki.

Ferro

Jeden z akcjonariuszy Ferro proponuje, by spółka nabyła do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia za maksymalną kwotę 11 mln zł - podała spółka w komunikacie. Andrzej Hołój, który ma ponad 15,8 proc. akcji oraz głosów na WZ spółki proponuje, żeby cena ewentualnego nabycia akcji własnych nie była niższa niż 4,95 zł i nie wyższa niż 10,6 zł. Proponowany skup akcji własnych miałby trwać przez 24 miesiące. WZ zaplanowano na 23 maja.

Mennica Polska

Mennica Polska podtrzymuje zainteresowanie zakupem od MSP akcji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa. Rzecznik Mennicy Polskiej Mariusz Przybylski poinformował PAP, że spółka złoży ofertę zakupu w terminie przewidzianym przez MSP. "Jesteśmy nadal zainteresowani udziałem w procesie zakupu COIG i złożymy w przewidzianym przez Ministra Skarbu Państwa terminie ofertę zakupu" - powiedział Przybylski. Ministerstwo Skarbu Państwa, w komunikacie z 2 maja, poinformowało o powrocie do negocjacji w sprawie sprzedaży COIG z czterema chętnymi. Oznacza to, że przyznana wcześniej wyłączność dla spółki Wasko wygasła. Obecnie rozmowy w sprawie COIG prowadzone będą z Mennicą Polską, Spółką Pracowników COIG, Węglokoksem i z Wasko. MSP wyznaczyło inwestorom termin złożenia zweryfikowanych ofert cenowych do dnia 21 maja 2012 roku Skarb Państwa chce sprzedać 459.000 akcji COIG, stanowiących 85 proc. jej kapitału zakładowego. Przedmiotem podstawowej działalności COIG jest świadczenie usług outsourcingowych w zakresie rozwiązań informatycznych, tworzenie programów komputerowych, ich sprzedaż i serwisowanie.

NFI EM&F

Eastbridge, posiadający 60% akcji spółki NFI EM&F, oraz Penta Investments rozważają obniżenie progu minimalnej liczby akcji, niezbędnych do dojścia do skutku wezwania na zakup akcji EM&F, poinformowały spółki w komunikacie. "Działając w odniesieniu do pkt. 25 Wezwania, Penta i Eastbridge rozważają nabycie akcji EM&F w Wezwaniu pomimo nie osiągnięcia w Wezwaniu minimalnej liczby akcji EM&F objętych zapisami, dającej Eastbridge i Penta łącznie co najmniej 80% akcji EM&F, o ile liczba akcji EM&F objęta zapisami złożonymi w Wezwaniu umożliwi Eastbridge i Penta sprawowanie kontroli nad EM&F na zadowalającym poziomie" - czytamy w komunikacie.