Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 15,13 mln zł wobec 23,05 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 0,59 mln zł wobec 19,22 mln zł rok wcześniej.

"Na niski poziom sprzedaży w okresie I kwartału 2012 r. wpłynął proces restrukturyzacji segmentu LPG prowadzony w związku z przyjęciem przez spólkę strategii koncentracji działalności w obszarze poszukiwania i eksploatacji węglowodorów" - głosi raport.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 46,89 mln zł straty netto wobec 18,83 mln zł straty rok wcześniej.