ZWZ firmy windykacyjnej Kruk zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto za 2011 rok na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka w uchwałach.

„Po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, ZWZ postanawia zysk netto spółki Kruk za rok obrotowy 2011 w wysokości 517 937,66 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego" – czytamy w uchwałach.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 0,52 mln zł zysku netto wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 23,49 mln zł zysku netto wobec 4,69 mln zł straty rok wcześniej.

Kruk miał 13,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 14,07 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 79,93 mln zł wobec 53,16 mln zł rok wcześniej.