Plaza Centers N.V miała 9,35 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 10,27 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 57,07 mln euro wobec 37,64 mln euro rok wcześniej.