Biorąc pod uwagę liczbę transakcji prac danego artysty, Polacy wybierali przede wszystkim znane nazwiska artystów nowoczesnych, tworzących w okresie Młodej Polski (Hofman, Wyczółkowski, Malczewski). Popularnością cieszyła się również sztuka powojenna (prace Nikifora Krynickiego, Nowosielskiego). Na taki wybór niewątpliwie ma wpływ duża podaż prac tych artystów na rynku. Wybór tych samych artystów od kilku lat świadczy o ugruntowanej i stabilnej pozycji danego twórcy na rynku. 

Nikifor Krynicki

Liderem na polskim rynku sztuki pod względem ilości sprzedawanych prac w minionym półroczu jest Nikifor Krynicki. W okresie od stycznia do końca czerwca 2012 r. sprzedano aż 20 jego rysunków, których średnia cena kształtowała się na poziomie 2,8 tys. zł. Ten artysta-samouk, należący do grona tzw. prymitywistów, urodził się w 1895 roku w Krynicy. Często przedstawiał pejzaże, miasta i zabytki architektury, zazwyczaj akwarelą, czasem łączoną z temperą, a pod koniec życia używał kredek. Dorobek artysty oceniany jest na kilkadziesiąt tysięcy prac, wśród których najwybitniejsze pochodzą z lat 20. I 30. XX w. 

Wlastimil Hofman

Niezwykle popularny na rynku w Polsce jest kolejny artysta, należący do nurtu symbolistycznego i sztuki tradycjonalistycznej. Obrazów Wlastimila Hofmana (1881-1970) od stycznia 2012 do chwili obecnej na rynku sprzedano dwadzieścia. Na rynek w pierwszym półroczu trafiły też dwa rysunki. Średnia cena prac Hofmana to 26 200 zł. Najdroższym obrazem Hofmana z pierwszego półrocza była „Apoteoza sztuki”(1920), sprzedana na aukcji 16 maja w Rempexie za 140 000 zł.

Jerzy Nowosielski

Jeden z najwybitniejszych malarzy, tworzący w 2 poł. XX wieku, idealnie trafia w gusty polskich nabywców. W tym półroczu sprzedano 8 jego obrazów i 10 rysunków. Średnia cena malarstwa Nowosielskiego jest niezwykle wysoka- to blisko 100 tys. zł i cały czas rośnie. Najdrożej sprzedany w tym okresie obraz - „Dziewczyna na tle miasta” (1982) za 230 tys. zł, znalazła się wśród 20 najdroższych obiektów sprzedanych na rynku w Polsce od stycznia do czerwca 2012 roku.

Leon Wyczółkowski

Coraz częściej Polacy niezwykle wysoko cenią prace na papierze. Wśród 14 prac Leona Wyczółkowskiego, sprzedanych w pierwszym półroczu znalazły się tylko dwa obrazy. Średnia cena rysunków wyniosła 27 tys. zł. Rynek niezmiennie gustuje w tradycyjnym malarstwie polskim, reprezentowanym przez Wyczółkowskiego, o czym świadczy bardzo wysoka cena osiągnięta za obraz „Alina” z ok. 1879-1881, która wyniosła 260 000 zł.

Rafał Malczewski

Ranking pięciu najlepiej sprzedających się artystów w minionym półroczu zamyka Rafał Malczewski (1892-1965). Urodził się w Krakowie, jednak od 1930 podróżował po świecie by w końcu osiąść w Stanach Zjednoczonych. Pochodził z rodziny o artystycznych tradycjach- jego ojcem był Jacek Malczewski, profesor krakowskiej ASP, jeden z najpopularniejszych rynkowo artystów, przedstawiciel symbolizmu. Na rynku w pierwszym półroczu sprzedało się 12 rysunków Rafała Malczewskiego, których cena wyniosła przeciętnie 16 250zł. Na rynkową popularność duży wpływ ma tematyka prac- w przypadku Malczewskich, Hofmana czy rodziny Kossaków są to tematy patriotyczne, wysoko cenione przez nabywców.