W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Ciech płacono 17,3 zł. W środę rano kurs wynosił 17,82 zł.

"W ostatnim czasie sentyment inwestycyjny do spółki wyraźnie się pogorszył, na co wpływ miało rozczarowanie inwestorów w kwestii braku ewentualnego wezwania, niedokończenie procesu sprzedaży nierentownej części Zachemu czy niezadowolenie z głębokich odpisów aktualizacyjnych w kwocie 300‐450 mln zł. W naszej opinii jednak kluczowe założenia fundamentalne dla spółki nie uległy zmianie" - czytamy w raporcie.