"W sierpniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się, podobnie jak w lipcu, na poziomie minus 3. W obu miesiącach poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 18 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie GUS.

"Na ograniczenie portfela zamówień ogółem w większym stopniu wpływa spadek krajowego niż zagranicznego portfela zamówień. Przedsiębiorcy wskazują na ograniczanie bieżącej produkcji. Odpowiednie prognozy są pozytywne, ale w przypadku produkcji ostrożniejsze od formułowanych w lipcu. Stan zapasów wyrobów gotowych zbliżony jest do wystarczającego. Wolniej rosną należności od kontrahentów. Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Dyrektorzy planują dalsze redukcje zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostać bez zmian w stosunku do oczekiwań z lipca" - dodano.