"Oceny dotyczące sprzedaży są pesymistyczne, zbliżone do zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Prognozy w tym zakresie są nieco mniej negatywne niż w lipcu. Dyrektorzy sygnalizują utrzymywanie się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań, także prognozy w tym zakresie są negatywne, podobne do formułowanych przed miesiącem. Jednostki zapowiadają, iż wzrost cen może utrzymać się na poziomie oczekiwanym przed miesiącem" - napisano w komentarzu.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w sierpniu na poziomie minus 5 (w lipcu minus 6).

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 19 proc. (w lipcu odpowiednio 13 proc. i 19 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

Dyrektorzy sygnalizują utrzymywanie się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, także prognozy w tym zakresie są negatywne, podobne do formułowanych przed miesiącem.

"Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów, w związku z tym przedsiębiorcy planują nadal ograniczać ilość towarów zamawianych u dostawców. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują spadek zatrudnienia zbliżony do prognozowanego w lipcu. Jednostki sygnalizują utrzymanie się tempa wzrostu bieżących i przyszłych cen towarów" - napisano.