"Prowadzimy badania geologiczne w rejonie Trzebiatowa ze względu na to, że jest to tzw. obszar perspektywiczny. W poprzednich latach w okolicy odkryliśmy już złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, czego efektem była m.in. budowa Kopalni Gazu Ziemnego Gorzysław. W rejonie Trzebiatowa prowadziliśmy badania już w latach 70. i 80." - powiedziała w środę PAP Dorota Mundry z działu promocji Oddziału PGNiG w Zielonej Górze.

Łukasz Trawiński z Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie poinformował, że bezinwazyjne badania geologiczne prowadzi firma Geofizyka Toruń S.A. Mają one potrwać do końca marca 2013 r.

Według informacji firmy, obecnie trwają prace przygotowawcze, polegające na informowaniu właścicieli nieruchomości, na których będą prowadzone badania ziemi - dotyczy to blisko 3 tys. właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiatów. Z właścicielami nieruchomości, na których mają być wykonywane prace badawcze, będą zawierane porozumienia w sprawie wstępu pracowników Geofizyki na teren posesji lub nieruchomości.

Prace badawcze polegać będą na wykonaniu zdjęcia w technice 3D. Badania te wykonywane są metodą rozpoznawania geologicznej budowy ziemi na podstawie informacji uzyskanych w wyniku rejestracji fali sejsmicznej, wzbudzonej na określonym obszarze za pomocą specjalistycznego sprzętu. Metoda ta jest skuteczna w badaniach skorupy ziemskiej do głębokości kilku kilometrów.

Sprzęt geofizyczny jest bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt - zapewniają trzebiatowscy urzędnicy. Kable użyte do badania nie przewodzą prądu. Pojazdy są odpowiednio oznakowane. Osoby postronne muszą jednak zachowywać bezpieczny odstęp 5 m od sprzętu geologów.

W Polsce badania sejsmiczne zostały już wykonane m.in. w Sulechowie, Swarzędzu, w okolicach Gdańska, Zielonej Góry, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz powiecie świętokrzyskim.