Prospektem objętych jest do 250 mln akcji serii J oraz do 250 mln akcji serii K.

Oferującym jest Noble Securities. W ub. miesiącu akcjonariusze zatwierdzili emisję do 250 mln akcji serii J oraz do 250 mln akcji serii K. Prezes Getin Noble Banku Krzysztof Rosiński informował wcześniej, że pierwsza transza będzie skierowana w celu podniesienia współczynnika wypłacalności powyżej 12%, zaś druga związana jest z potencjalnymi możliwościami akwizycyjnymi na polskim rynku.

W sytuacji nie zrealizowania transakcji środki te uzupełnią kapitały banku. Współczynnik wypłacalności GNB wyniósł 10,9% na koniec czerwca wobec 9,8% rok wcześniej. W lipcu współczynnik wypłacalności przekroczył 11%.