Z protokołu wynika, że Fed może zdecydować się na taki krok, jeśli kondycja gospodarki amerykańskiej znacznie się nie poprawi. Publikowane w ostatnim czasie dane z USA były mieszane, tak więc przed zaplanowanym na wrzesień posiedzeniem FOMC kluczowe będą dane z amerykańskiego rynku pracy za sierpień. Członkowie Fed podtrzymali opinię, iż niskie stopy procentowe powinny zostać utrzymane do końca 2014 roku oraz zwrócili uwagę na wiele zagrożeń dla kondycji gospodarki w USA w tym pogarszającą się sytuacje finansową w Europie oraz tzw. fiskalny klif. Tak więc są szanse na szybsze wprowadzenie QE3, jeśli kolejne dane potwierdzą, że ożywienie gospodarcze w USA wytraciło swój impet. Bardziej gołębia retoryka Fed została pozytywnie przyjęta przez rynki, które będą oczekiwały teraz konkretnych działań, a nie tylko deklaracji. Obserwujemy dalszą wyprzedaż dolara amerykańskiego względem innych walut.

Spowolnienie gospodarcze w Chinach także jest faktem. Ze wstępnych danych opublikowanych w sierpniu wynika, że opracowywany przez Bank HSBC indeks PMI dla chińskiego sektora przemysłowego spadł do 47,8pkt. z 49,3pkt., czyli po raz kolejny oddalił się od granicy 50pkt. oddzielającej wzrost od spowolnienia. Dane te wskazują na to, że Chiny aby uniknąć tzw. twardego lądowania będą potrzebowały kolejnych działań stymulujących gospodarkę. Pozytywnie zaskoczyły natomiast publikacje z Francji. Według wstępnych danych indeks PMI dla francuskiego sektora przemysłowego wzrósł w sierpniu do poziomu 46,2pkt. z 43,4pkt. Wyższy odczyt zanotował również indeks PMI dla usług, który uplasował się w tym miesiącu na poziomie 50.2pkt. Lepszy niż oczekiwano był także odczyt indeksu aktywności w niemieckim sektorze przemysłowym, który wzrósł w sierpniu do poziomu 45,1pkt. Nieco słabszy okazał się odczyt indeksu PMI dla usług, gdzie wskaźnik ten zanotował spadek poniżej bariery 50pkt., a konkretnie do 48,3pkt. Dane na temat wskaźników aktywności dla strefy euro podobnie jak w przypadku Niemiec były mieszane. Generalnie jednak publikacje na temat wskaźników PMI dla Europy wpisują się dobrze w obserwowany w ostatnim czasie lepszy klimat inwestycyjny i rozbudzone nadzieje na QE3 w wydaniu Fed.

Dzisiaj w kalendarzu mamy zaplanowane spotkanie kanclerz Niemiec z prezydentem Francji. Rynki będą wyczekiwały na komunikat po tym spotkaniu, przede wszystkim by zobaczyć, czy stanowisko Niemiec w sprawie Grecji złagodniało. Jak na razie po wczorajszym spotkaniu Samarasa z szefem Eurogrupy wiemy, że o tym, czy Grecja dostanie dodatkowe dwa lata na przeprowadzenie reform zdecyduje raport Trojki. Ponadto poznamy bezrobocie tygodniowe i dane z amerykańskiego rynku nieruchomości, a także wstępny odczyt indeksu PMI dla USA.

EURPLN
W dalszym ciągu obowiązuje zakres wahań 4,05-4,10 na EURPLN. Wczorajsze notatki z posiedzenia FOMC pomogły w podtrzymaniu pozytywnych nastrojów na rynkach, co również przełożyło się na umocnienie złotego. Obecnie ponownie zbliżamy się do dolanego ograniczenia przedziału wahań. Ponownie wzrosły szanse na wyłamanie się dołem z zakresu. Najbliższy opór to okolice 4,085.

EURUSD
Protokół z posiedzenia FOMC był impulsem do dalszej deprecjacji USD względem euro. Para EURUSD obecnie handlowana jest tuż poniżej górnego ograniczenia kanału wzrostowego, które wraz ze zniesieniem 78,6% Fibo całości spadków z poziomu 1,2750 oraz zniesieniem 38,2% Fibo całości tegorocznej fali spadkowej wyznacza silną strefę oporu w rejonie 1,2580-1,2597. Obecność tak silnego oporu może przyczynić się do chwilowego odreagowania na EURUSD. Wsparcie wyznaczają okolice 1,2480.

GBPUSD
GBPUSD na fali utrzymującego się globalnego apetytu na bardziej ryzykowne aktywa kontynuuje wzrosty. Para testowała dzisiaj opór na poziomie 1,5906 w postaci zniesienia 61,8% całości tegorocznej fali spadkowej, jednak nie przełamała tego poziomu z impetem, co przyczyniło się do lekkiego odreagowania. Techniczny obraz rynku sprzyja jednak dalszej aprecjacji funta względem dolara.

USDPLN
Zgodnie z oczekiwaniami notowania USDPLN zbliżają się w okolice dolnego ograniczenia kanału spadkowego, tym samym szanse na przetestowanie okolic 3,21 stają się bardzo realne. Na wykresie dziennym notowania utrzymują się poniżej chmury ichimoku oraz linii TenKan , która wyznacza najbliższy opór na poziomie 3,28.