"Biorąc pod uwagę nasze dobre wyniki w pierwszym półroczu i rozsądne krótkoterminowe perspektywy mam przyjemność w imieniu zarządu ogłosić śródroczną dywidendę w wysokości 6 eurocentów na akcję, zgodnie z polityką dywidendową NWR przewidującą wypłatę 50% dochodu netto w ciągu cyklu koniunkturalnego" - głosi raport.

Polityka dywidendowa NWR ma na celu dystrybucję około 50% skonsolidowanego rocznego zysku pionu górniczego w trakcie cyklu koniunkturalnego. Dywidenda będzie wypłacona właścicielom akcji serii A 19 września 2012 r.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 7 września, podano także. Wartość gotówki i ekwiwalentów pieniężnych wyniosła 452 mln euro na dzień 30 czerwca 2012 r., włącznie ze 100 mln euro wpływów z kredytu odnawialnego, poinformowała spółka.

W I poł. 2012 roku spółka miała 34,44 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 85,97 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 694,04 mln euro wobec 839,99 mln euro.