Poprawka zgłoszona na posiedzeniu na początku sierpnia przez Senat ma dostosować do zasad prawodawstwa przepis mówiący o minimalnej i maksymalnej opłacie za przechowywanie towaru w depozycie urzędu celnego. Usunęła ona z niego podwójne przeczenie, które znalazło się w regulacji.

Zdaniem resortu finansów merytorycznie poprawka senatorów niczego nie zmienia, jednak MF opowiedziało się we wtorek za pozostawieniem zapisu w wersji przyjętej przez Sejm. Z opinią resortu zgodzili się posłowie opozycji, ale większość członków komisji poparła propozycję Senatu.

Nowelizacja Prawa celnego dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2011 r. TK uznał wtedy, że ustawa powinna określać co najmniej dolne i górne granice opłaty za przechowywanie w depozycie towarów zajętych przez organy celne. Zgodnie z nowelą całkowita opłata za przechowywanie zajętego towaru w depozycie urzędu celnego nie może być wyższa od wartości celnej tego towaru i nie może być niższa od równowartości 10 euro.

Nowe przepisy przewidują, że stawkę opłaty za przechowywanie towaru w depozycie określi minister finansów w rozporządzeniu. Ma ono uwzględniać wartość celną towarów lub jego wartość rynkową. Stawka ta ma wynieść 5 proc. wartości celnej towaru za każdy rozpoczęty miesiąc.

Nowela ma ponadto dostosować przepisy Prawa celnego regulujące opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny.