Kurs EUR/USD zdołał utrzymać ranne zdobycze i pozostawał blisko maksimów sesji na 1,2573, chociaż nie udało się przetestować szczytu na 1,2588. Rynek wygląda jednak na bardzo silny, co sprawia, że taki ruch nie jest wykluczony chociażby jutro. Zwłaszcza, że dodatkowym wsparciem stały się po południu słabsze dane, jakie nadeszły z USA. Indeks zaufania konsumentów Conference Board nieoczekiwanie spadł w sierpniu do 60,6 pkt. z 65,4 pkt. po rewizji, zwiększając tym samym spekulacje nt. programu QE3, którego rychłe uruchomienie może zapowiedzieć podczas piątkowego wystąpienia w Jackson Hole szef FED. Analogiczną miarę można przyłożyć do jutrzejszych danych nt. PKB za II kwartał (godz. 14:30), zwłaszcza, gdyby były słabsze od prognoz.

W zasadzie to rynek znalazł się w dość ciekawej konfiguracji. Słabe dane z USA będą dopisywane na korzyść zwolenników QE3, lepsze będą ignorowane, bo większą wagę będzie przywiązywać się do przyszłotygodniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego i odwrotnie. Na rynku nie zrobiły dzisiaj wrażenia wyniki rozmów hiszpańskiego premiera z prezydentem Unii Europejskiej van Rompuyem (bo w zasadzie niewiele wniosły), czy też informacja o 5 mld EUR pożyczki ze strony rządu dla Katalonii (problemy tego hiszpańskiego regionu były znane od dawna).

Analiza techniczna nadal nie wyklucza ataku na nowe szczyty powyżej 1,2588 w tym tygodniu. Warto będzie obserwować chociażby górne ograniczenie kanału wzrostowego na 1,2638.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.