Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 42,48 mln zł wobec 85,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 960,05 mln zł wobec 868,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 26,62 mln zł straty netto wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej.

W I kw. 2012 Kopex miał 36,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 27,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody w tym okresie wyniosły 458,96 mln zł wobec 451,99 mln zł rok wcześniej.