Cena docelowa akcji LOTOS została ustalona na poziomie 21 zł, o 4,5 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 22 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji rynkowa cena akcji paliwowej spółki wynosiła 25,7 zł, o ponad 18 proc. więcej od wyceny analityków.