"Jako zarząd nie mamy nic przeciwko temu, aby całość tegorocznych zysków wypłacić akcjonariuszom" - powiedział prezes Artur Kawa.

Dodał, że jest jeszcze za wcześnie, aby poinformować, czy Emperia powróci w kolejnych latach do polityki dywidendy, zakładającej przeznaczanie 40% rocznego zysku na ten cel. W połowie sierpnia Kawa złożył taką deklarację w rozmowie z "Parkietem".

Z jednostkowego zysku za 2011 r., który sięgnął 817 mln zł (zawierający zaksięgowany zysk ze sprzedaży Tradisu) spółka wypłaciła 56,41 zł dywidendy na akcję.

Emperia Holding miała 36,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 978,91 mln zł wobec 909,13 mln zł rok wcześniej.