Fed "nie powinien wykluczać" kolejnych działań w celu poprawy sytuacji na rynku pracy. "Nie należy wykluczyć dalszych zakupów obligacji w celu pobudzenia wzrostu i przeciwdziałania bezrobociu" - powiedział w piątek Bernanke.

Szef Fed nie zobowiązał się do żadnych konkretnych działań, takich jak kolejna runda skupu obligacji w celu obniżenia kosztów zaciągania kredytów. W przemówieniu wygłoszonym w Jackson Hole, w stanie Wyoming, na dorocznym seminarium szefów banków centralnych Bernanke dał jedynie do zrozumienia, że Fed rozważy kolejne posunięcia stymulujące gospodarkę, której stan opisał jako "daleki od zadowalającego".

Agencja Associated Press pisze, że "inwestorzy wydawali się rozczarowani" tym, że Ben Bernanke nie był bardziej konkretny, jeśli chodzi o to, kiedy Fed może uruchomić kolejne bodźce, stymulujące gospodarkę.

Bernanke bronił dotychczasowych działań Fed. Przytaczał opracowania, z których wynika, że pierwsze dwie rundy skupowania obligacji zaowocowały stworzeniem co najmniej 2 milionów miejsc pracy. Stopa bezrobocia w USA w lipcu 2012 roku wyniosła 8,3 proc., wobec 8,2 proc. w czerwcu.