Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane między 28 września a 29 października. Wezwanie dojdzie do skutku jeśli wzywający skupi min. 80% akcji.

W piątek, na zamknięciu sesji, kurs Eko Holding wynosił 4,80 zł na akcję, co wyceniało całą firmę na 233 mln zł. W poniedziałek po godzinie 10:00 kurs wynosił 4,70 zł za akcję. Wcześniej media spekulowały, że - oprócz Adventu - przejęciem Eko Holding interesują się też inne fundusze: Mid Europa oraz Penta. Głównymi akcjonariuszami spółki są prezes Krzysztof Gradecki oraz Marzena Gradecka, którzy kontrolują wspólnie większościowy pakiet akcji.

"Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania Wzywający oraz Krzysztof Gradecki i Marzena Gradecka pozostają w trakcie zaawansowanych negocjacji dotyczących nabycia przez Wzywającego w ramach Wezwania wszystkich akcji Spółki podsiadanych przez Akcjonariuszy Większościowych" - czytamy w wezwaniu.

Wzywający planuje, po powodzeniu wezwania, wycofać Eko Holding z giełdy.