W raporcie przyjęto cenę rynkową na poziomie 27,35 zł. W czwartek ok. godz. 09:45 kurs wynosił 28,00 zł po spadku o 1,3%.

"Ze względu na utrzymujące się problemy techniczne rozpoczęcie produkcji ropy ze złoża YME po raz kolejny zostało przesunięte w czasie, skutkując jednocześnie dokonaniem w II kw. br. odpisów aktualizujących w kwocie 935 mln zł. Według zarządu Lotosu nowy termin rozpoczęcia wydobycia to III kw. 2015 r., ale nie jest wykluczone, iż może zostać ono uruchomione wcześniej. Niestety opóźnienie wydobycia oznacza brak przepływów operacyjnych, które pozwoliłyby na sfinansowanie rozwoju segmentu upstream i jest negatywnym czynnikiem dla spółki" - czytamy w raporcie.