Perspektywa ratingów jest stabilna. Moody's także podtrzymał rating B1 nadany niezabezpieczonym obligacjom wyemitowanym przez TVN Finance Corporation II A.B i TVN Finance Corporation III AB z terminem zapadalności 2017-2018, podano także.

"Rating CFR na poziomie B1 odwierciedla (i) profil biznesowy TVN jako jednego z dwóch liderów na rynku prywatnych nadawców w Polsce; (ii) oczekiwane delewarowanie w następstwie sprzedaży Onet.pl oraz wykorzystanie pozyskanych środków do redukcji zadłużenia; (iii) silną pozycję płynnościową grupy, wspieraną przez profil zadłużenia charakteryzujący się długimi terminami zapadalności" - głosi komunikat.

Jednocześnie w ratingu tym uwzględniono m.in. oczekiwane pogorszenie wyników TVN ze względu na prognozowane tendencje na rynku reklamy w Polsce w latach 2012-2013, podała także agencja.