BRE Bank

BRE Bank spodziewa się, że w IV kwartale 2012 roku zawiązać może rezerwy na poziomie zbliżonym do rezerw z III kwartału, kiedy wyniosły one 134,9 mln zł - poinformował Wiesław Thor, wiceprezes banku. "Najbardziej racjonalne oczekiwaniem na IV kwartał byłoby poruszanie się na poziomach z III kwartału" - powiedział Thor. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2012 roku 134,9 mln zł, podczas gdy w II kwartale 2012 roku na 109 mln zł. Po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto wyniósł 930,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 850,5 mln zł.

ZA Puławy, ZA Tarnów

ZA Puławy i ZA Tarnów zawarły aneks przedłużający termin na zawarcie umowy o konsolidacji w zakresie dotyczącym zasad ładu korporacyjnego, funkcjonalnej segmentacji obszarów biznesowych, kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych, do dnia 14 listopada 2012 r. - podały spółki w komunikatach. "Azoty Tarnów i ZA Puławy mają już jasny kierunek prac nad umową o konsolidacji, co więcej, w warstwie zasadniczej Komitet Sterujący (w jego skład wchodzą członkowie zarządów Azotów Tarnów, ZA Puławy oraz ZCh Police i ZAK, a także doradcy prawni i finansowi - przyp. PAP) wypracował już większość zapisów. Potrzebujemy jeszcze kilkunastu dni, by dopracować wszystko w szczegółach" - poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.
"Prace nad umową o konsolidacji idą w dobrym kierunku. Duża jej część jest już uzgodniona, ale część zapisów wymaga jeszcze analizy i konsultacji, dlatego strony potrzebują dodatkowych kilkunastu dni na wypracowanie ostatecznych zapisów umowy" - wtóruje mu Paweł Jarczewski, prezes Puław, również cytowany w komunikacie.

Pod koniec września ZA Puławy i ZA Tarnów podpisały porozumienie określające zasady konsolidacji obu spółek w ramach wspólnej grupy kapitałowej, która ma mieć nazwę "Grupa Azoty".

Reklama

Podano wówczas, że umowa o konsolidacji ma być zawarta w dwóch etapach. Do 30 października 2012 r. miała być podpisana umowa w zakresie dotyczącym zasad ładu korporacyjnego, funkcjonalnej segmentacji obszarów biznesowych, kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych, a w ciągu 30 dni po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego ZA Tarnów - w zakresie strategii i synergii.

Podstawowymi celami strategicznymi grupy mają być: notowanie akcji Grupy Azoty w WIG 20, dążenie do zapewnienia akcjonariuszom spółek z grupy jednego z najwyższych w branży zwrotu z powierzonego kapitału oraz utrzymanie trwałej pozycji jednego z liderów w zakresie produkcji nawozów w Europie i liczącego się gracza na świecie.

Jak poinformował wiceminister skarbu, Rafał Baniak, w rozmowie z PAP w połowie października, MSP spodziewa się, że połączenie Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych Puławy zakończy się w I kwartale 2013 r. Zaznaczył, że ostatecznie będzie to zależało od UOKiK i Komisji Europejskiej.

ZUE

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych, spółka zależna od ZUE, złożyła najniższą ofertę w przetargu, ogłoszonym przez PKP PLK, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa". Wartość oferty to 357,36 mln zł netto - poinformowało ZUE w komunikacie. Termin realizacji zadania przewidziano na 728 dni.

BOGDANKA

Elektrownia Ostrołęka wypowiedziała Bogdance umowę wieloletnią z dnia 19 października 2010 r. na przyszłe dostawy węgla energetycznego do nowo budowanego bloku energetycznego w Ostrołęce o mocy ok. 1000 MW (Blok C). Przyczyną jest wstrzymanie projektu budowy tego bloku - poinformowała Bogdanka w komunikacie. Zgodnie z umową przewidywany początek dostaw i początek okresu eksploatacji Bloku C datowano na rok 2016. Jednak grupa Energa, do której należy Elektrownia Ostrołęka, przyjęła wieloletni plan inwestycji, w którym projekt budowy tego bloku został wstrzymany i w związku z tym termin ten nie zostanie dotrzymany. Jak podała Bogdanka, wypowiedzenie umowy nie ma skutków finansowych wpływających na bieżącą sytuację spółki, ponieważ dotyczy ona przyszłych dostaw, dla których spółka uwzględniała wysoki stopień ryzyka nie dojścia do skutku projektu.

GTC

Globe Trade Centre podpisało z Calobra Investments, spółką z grupy Allianz Real Estate, umowy sprzedaży budynków I-IV Platinium Business Park przy ul. Domaniewskiej w Warszawie wraz z gruntem, na którym są posadowione. Łączna cena sprzedaży wyniosła 138,84 mln euro - podało GTC w komunikacie. W połowie czerwca GTC poinformowało, że dwie spółki zależne dewelopera - GTC Satellite i Diego - zawarły przedwstępne umowy sprzedaży Platinium Business Park za 173,37 mln euro. Umowy dotyczyły jednak sprzedaży nieruchomości Platinium Business Park obejmującej łącznie budynki Platinium od I do V oraz grunt, na którym są posadowione. W przypadku budynku Platinium V w umowie przewidziano dodatkowe warunki zawieszające. Chodziło m.in. o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku, usunięcie usterek, a także wynajęcie budynku w 80 proc. i objęcie powierzchni najmu przez wybranych najemców.