Cena docelowa jednej akcji GTC została wyznaczona na poziomie 8,3 zł, o 13,7 proc. wyższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 7,3 zł.

Rekomendacja została wydana przy cenie 8,3 zł.

„Działania podjęte przez Zarząd w ostatnich miesiącach były, zgodnie z oczekiwaniami, nakierowane na poprawę rentowności podstawowej działalności i wzrost płynności finansowej. Do niewątpliwych sukcesów dewelopera można zaliczyć widoczną w H1 2012 redukcję kosztów oraz rolowanie obligacji o wartości 50 mln EUR. Jednocześnie wyniki Q2 2012 oraz niedawna sprzedaż ze stratą w wysokości 19 mln EUR trzech centrów handlowych w Rumunii jednoznacznie pokazały, że część aktywów w bilansie GTC jest wciąż przewartościowana. Bieżąca rentowność Spółki jest słaba i nie da się tego istotnie zmienić jedynie poprzez spadek pustostanów i redukcję kosztów operacyjnych. Do tego potrzebny jest albo zdecydowany wzrost czynszów w istniejących obiektach albo spektakularny program inwestycyjny. Tymczasem na rynku najmu wciąż silniejsza jest presja na spadek czynszów. Co się tyczy inwestycji, zanim GTC rozpocznie budowę dwóch centrów handlowych w Warszawie, potrzebuje dokonać dezinwestycji, aby spłacić zapadające w 2014 r. obligacje. Z powyższych względów nie widzimy uzasadnienia, by akcje GTC miały być notowane po kursie bliskim BVPS (obecnie 10,9 PLN). Jednocześnie wydarzenia ostatnich dni (rolowanie obligacji, sprzedaż aktywów) pokazują, że Spółka stopniowo powinna wychodzić z kryzysu, dlatego podwyższamy naszą wycenę akcji dewelopera z 7,3 PLN do 8,3 PLN i obniżamy rekomendację z kupuj do trzymaj” – napisano w raporcie DI BRE.