Cenę docelową o jednej akcji CIECH podnieśli do 28,1 zł z 21,6 zł.

Raport został sporządzony gdy na warszawskiej giełdzie akcje CIECH kosztowały 20,18 zł, prawie o 40 proc. mniej od szacunków DI BRE.

„Transakcja z BASF wraz z finalizowaną emisją obligacji oraz perspektywą znacznego wzrostu zysków w 2013 roku zmieniają w naszej opinii profil inwestycyjny Ciechu. Wskaźniki zadłużenia powinny wrócić poniżej poziomów ustalonych w umowach kredytowych, a rachunek wyników będzie zdominowany przez stabilny wysokomarżowa dywizję sodową, co zmniejszy wrażliwość na wahania koniunktury. Ważne w tym kontekście są sygnały o braku negatywnej presji na ceny sody w Europie i USA (mimo osłabienia Chin), co jest pochodną silnego rynku opakowań i odbudowującego się amerykańskiego rynku budowlanego. Dodatkowym budulcem wartości mogą być poza tym restrukturyzacja kosztowa oraz dezinwestycje” – napisano w raporcie DI BRE