"W listopadzie na poprawę wskaźnika syntetycznego w stosunku do października wpływa niewielki wzrost jego składowych w handlu i przemyśle przy utrzymaniu się w budownictwie i usługach wartości zbliżonych do odnotowanych w ubiegłym miesiącu. W porównaniu z analogicznym miesiącem sprzed roku, wszystkie składowe wskaźnika uległy obniżeniu" - napisano w komentarzu GUS do badań.

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano niewielki spadek ocen diagnostycznych oraz wzrost- prognostycznych. Zarówno oceny diagnostyczne, jak i prognostyczne były niższe niż przed rokiem" - dodano.

Metodologia obliczania przez GUS wskaźnika syntetycznego koniunktury gospodarczej dla Polski (Synthetic Indicator - SI) oparta jest na metodologii wskaźnika ESI (Economic Sentiment Indicator - ESI) opracowanego i obliczanego przez Komisję Europejską dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, Strefy Euro i Unii Europejskiej ogółem.

Do budowy syntetycznego wskaźnika koniunktury gospodarczej dla Polski wykorzystywane są wskaźniki proste odnoszące się do wybranych pytań, wyrównane sezonowo, pochodzące z badań koniunktury przemysłu, budownictwa, handlu i usług. Do konstrukcji SI zastosowano następujące wagi: 50 proc. dla przetwórstwa przemysłowego, 6 proc. dla budownictwa, 6 proc. dla handlu, 38 proc. dla usług. Są to zaadoptowane wagi metodologii Komisji Europejskiej wynoszące odpowiednio: 40 proc. dla przemysłu, 30 proc. dla usług, 5 proc. dla budownictwa, 5 proc. dla handlu, 20 proc. dla konsumentów.