GUS podał, że w listopadzie 24 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 64 proc. jako wystarczające, a 12 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 17 proc., 73 proc., 10 proc.).