Nadzieje na osiągnięcie kompromisu ws. Grecji w najbliższy poniedziałek (podsycane dodatkowo przez wypowiedź unijnego komisarza Olliego Rehna) poprawiły dzisiaj nastroje na rynkach długu. I to także greckiego – rentowności benchmarkowych 10-letnich papierów spadły do poziomu 16,6 proc. nie notowanego od marca br., kiedy to miała miejsce restrukturyzacja długu polegająca na sporych odpisach dokonanych przez prywatnych inwestorów (tzw. PSI). Chociaż wszystko może jeszcze rozbić się o cenę, jaką zaoferują Grecy za obligacje w ramach programu buy-back (to staje się najbardziej prawdopodobną wersją). Jeszcze kilka dni temu mowa była o 25 centach za euro, a na rynku spekuluje się, iż mogą to być aż 33 centy za euro.

Wprawdzie unijny szczyt ws. dość drażliwej kwestii, czyli wspólnego budżetu na najbliższe lata, dopiero się zaczął, to rynek zdaje się zbytnio nie zakładać radykalnego scenariusza, jakim byłoby veto, któregoś z krajów. Wprawdzie oficjalne informacje nie napłyną już jutro o poranku, ale nie można wykluczyć sytuacji w której rynek będzie już bazował na „miarodajnych” plotkach, które pojawią się na depeszach agencyjnych, które będą powoływać się na własnych informatorów. Wizja potencjalnego kompromisu ws. budżetu, w połączeniu z oczekiwanym „zamieceniem problemu Grecji pod dywan” już w najbliższy poniedziałek, może pomóc wspólnej walucie.

Szanse na wspomnianą rano korektę EUR/USD w okolice 1,2800-1,2830 maleją. Naruszenie rejonu 1,2880 i nowy szczyt na 1,2897 to sygnał, że rośnie prawdopodobieństwo testowania jeszcze wyższych poziomów. Celem na koniec tygodnia mogą okazać się okolice wyznaczane przez strefę 1,2940-70, zwłaszcza, jeżeli dodatkowo założymy, iż jutrzejsza ranna publikacja indeksu IFO z Niemiec (godz. 10:00) przewyższy rynkowe oczekiwania na poziomie 99,50 pkt. (a to nie jest wcale aż tak abstrakcyjne).

A co w kraju? Złoty jest coraz bliżej naruszenia poziomu 4,10 zł za euro – niewykluczone, że dojdzie do tego jutro. Za mocny opór można przyjąć rejon 4,1200-4,1250 zł. Jeszcze lepiej prezentuje się sytuacja w przypadku USD/PLN. Dwa dni temu pisałem, że złamanie 3,22 zł będzie mocnym sygnałem w średnim terminie. W efekcie rejon 3,20 zł padł dość szybko i mamy duże szanse na test okolic 3,1650 zł jeszcze jutro. A co w kwestiach makro? Opublikowanej dzisiaj rano wypowiedzi Andrzeja Bratkowskiego z Rady Polityki Pieniężnej, który stwierdził, iż stopy procentowe należałoby szybko obniżyć aż o 150 p.b. z obecnych 4,50 proc., trudno nie potraktować inaczej, jak teoretyczne rozważania. Bo konsensus rynku zdaje się zmierzać w zupełnie inną stronę, co tłumaczy też dobre zachowanie się złotego w ostatnich dniach. Po grudniowej obniżce do 4,25 proc., RPP może dać sygnał, iż wstrzyma się z kolejnymi działaniami aż do publikacji kolejnej projekcji inflacyjnej w marcu 2013 r. Takiej koncepcji mogą sprzyjać też dane makro z rynków globalnych, które mogą wskazywać na możliwe ożywienie w głównych gospodarkach w przyszłym roku.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.