Wydaje się, że wszystko zostało już powiedziane i szanse na wyczekiwaną decyzję o wsparciu w najbliższy poniedziałek są duże, ale jednak…. Informacja o tym, iż jutro po południu może mieć miejsce telekonferencja Eurogrupy, tak aby wszystkie „techniczne niuanse” zostały wcześniej dopracowane (chodzi tu zwłaszcza o kwestię sfinansowania 10 mld EUR luki do 2020 r.), oznacza tak naprawdę, iż poniedziałkowe spotkanie będzie tylko formalnością i rynek zdyskontował powyższy fakt już dzisiaj wzrostem EURUSD w okolice 1,2970 wyznaczane w rannym komentarzu. Tym samym w krótkim terminie już powinniśmy zacząć szukać potencjalnego szczytu.
Zwłaszcza, że poniedziałek może już jednak przynieść inne rozdanie za sprawą wspomnianego już rano, a nieco ignorowanego przez inwestorów wątku niedzielnych wyborów w Hiszpanii. Chodzi tu o regionalne rozdanie, połączone z referendum niepodległościowym w Katalonii, które może przerodzić się w poważny polityczny impas, który zacznie negatywnie przekładać się na nastroje na tamtejszym rynku długu, a tym samym pośrednio uderzy we wspólną walutę – więcej na ten temat piszę w raporcie tygodniowym.

Technicznie mocne wyjście ponad 1,2970 i atak na 1,3000 są mało prawdopodobne. Potencjał do kontynuacji zwyżki jest bliski wyczerpania. Korekta, która może potrwać kilka dni może sprowadzić notowania EURUSD w okolice wsparcia na 1,2820-50. Po drodze ważnym poziomem będą okolice 1,2880. Wspomniany spadek nie przekreśli jednak perspektyw na testowanie okolic 1,3140-70 w pierwszej dekadzie grudnia.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.