"Stopa bezrobocia wzrastająca o 0,1 punktu procentowego to dobry rezultat w obliczu pogorszenia koniunktury gospodarczej (...). Oczywiście wzrost bezrobocia był przewidywany i dla osób, które pozostają bez pracy, nie jest to wiadomość optymistyczna. Możemy jednak zakładać, że mimo wszystko bezrobocie nie wzrośnie o 0,5 punktu procentowego w grudniu.

Wzmożone działania handlowe, a co za tym idzie producentów, uwarunkowane okresem świąt Bożego Narodzenia, mogą dawać nadzieję, że bezrobocie nie osiągnie poziomu 13 proc. Nasz rynek pracy nadal wykazuje się umiarkowaną stabilnością. Rośnie również prawdopodobieństwo, że będziemy powoli wychodzili ze spowolnienia gospodarczego.

GUS poinformował również, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw, w październiku 2012 roku, wyniosło 3718 zł, we wrześniu było to ok. 3641 zł. Wynagrodzenia w październiku były wyższe niż we wrześniu bieżącego roku i jednocześnie wyższe o 2,8 proc. wobec października 2011 r. Jednak, uwzględniając roczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, wynoszący 3,4 proc. oznacza to, że realne wynagrodzenia nie nadążają za wzrostem cen w Polsce. W rzeczywistości stać nas na coraz mniej i spada konsumpcja."