W naszych analizach wspominaliśmy już kilkukrotnie, że ceny na rynku amerykańskim w okolicach 2 USD za tysiąc stóp sześciennych (70 USD za 1000 m3) były na tyle niskie, że duża część przedsiębiorstw zaczęła ograniczać wydobycie. Od początku 2012 r. widoczne jest wyhamowanie tempa wzrostu wydobycia surowca (Wykres 1). Zjawisko to jest przede wszystkim wynikiem spadającej aktywności w zakresie poszukiwań gazu. Liczba aktywnych wież wiertniczych w USA spadła w ostatnich miesiącach do poziomów najniższych w XXI w., co może sugerować, że w kolejnych miesiącach wyhamowanie wydobycia może być jeszcze większe. Jak wynika z wykresu większość z wież wiertniczych przerzucono na złoża z ropą, której ceny z perspektywy ostatnich lat są cały czas bardzo wysokie i atrakcyjne pod względem marż na wydobyciu.

Przy stabilnej podaży i cały czas relatywnie niskich historycznie i geograficznie cenach gazu, na rynku bardzo szybko rośnie popyt. Jego głównym źródłem jest sektor energetyczny, który sprawnie przestawił się na tani surowiec. Stopniowo odradza się także przemysł chemiczny, który w ostatnich latach rozbudowuje swoje moce przerobowe, by móc w pełni w kolejnych latach wykorzystać tani surowiec. Stabilnie prezentuje się konsumpcja ze strony gospodarstw domowych, lecz także i w tym przypadku, dzięki rozbudowie infrastruktury jej poziom w przyszłości powinien wzrosnąć.

Czynnikiem, który powinien podbić ceny w kolejnych latach jest także rosnący potencjał eksportowy Stanów Zjednoczonych. Różnice w cenach gazu na świecie są na tyle duże, że wiele amerykańskich przedsiębiorstw bardzo chętnie sprzeda dużą część swojego surowca do Azji, gdzie ceny surowca są dziś wyższe o nawet 200%.

Czynnikiem, który powinien podbić ceny w kolejnych latach jest także rosnący potencjał eksportowy Stanów Zjednoczonych. Różnice w cenach gazu na świecie są na tyle duże, że wiele amerykańskich przedsiębiorstw bardzo chętnie sprzeda dużą część swojego surowca do Azji, gdzie ceny surowca są dziś wyższe o nawet 200%.

Wnioski

Biorąc pod uwagę fundamenty rynku oczekujemy, że ceny gazu w perspektywie kolejnych 12-miesiącach powinny ukształtować się w okolicach 4-5 USD za tysiąc stóp sześciennych. Jest to poziom, który z jednej strony pozwala na rentowne wydobycie dla wielu amerykańskich koncernów i z drugiej nie przeszkadza w dalszym wzroście popytu na surowiec. Warto również pamiętać, że w najbliższych miesiącach ceny surowca będą mocno uzależnione od temperatury podczas nadchodzącej zimy. To właśnie zużycie podczas sezonu grzewczego będzie determinowało zapasy gazu w magazynach oraz notowania surowca.