Bezrobocie w październiku 2012 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 10,4 proc. wobec 10,3 proc. we wrześniu - podał w piątek Eurostat.

Według metodologii GUS stopa bezrobocia w październiku wyniosła 12,5 proc.

Z kolei w strefie euro w październiku br. po uwzględnieniu czynników sezonowych stopa bezrobocia wyniosła 11,7 proc. wobec 11,6 proc. we wrześniu. To najwyższy poziom od 1995 r., gdy wprowadzono publikację danych.

Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 11,7 proc.

Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 10,7 proc. wobec 10,6 proc. poprzednio.

Najwyższa była w Hiszpanii: 26,2 proc., najniższa w Austrii: 4,3 proc.

Inflacja w strefie euro wyniosła w listopadzie 2012 r. w ujęciu rok do roku 2,2 proc.

Analitycy oceniali, że inflacja wyniesie 2,4 proc. rok do roku.

W październiku ceny konsumpcyjne wzrosły w ujęciu rocznym o 2,5 proc.