Oferta MGM Systems obejmowała 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł oraz 191.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na rozbudowę portfolio usług oraz intensyfikację działań handlowych firmy.

MGM Systems doradza swoim klientom w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego w ramach obszarów: finansów i controllingu, procesów produkcyjnych, logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania infrastrukturą IT.

W portfolio firmy znajduje się także usługa Interim Management, czyli czasowego zarządzania przedsiębiorstwem, działem lub projektem przez zewnętrznego konsultanta.