Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,75 proc., a stopa oprocentowania depozytów - 0,0 proc.

Analitycy spodziewali się, że EBC utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie.