Pierwsze transakcje na giełdzie gazu będą mogły być zawarte 20 grudnia - podała Towarowa Giełda Energii w komunikacie prasowym.

"Pierwsze transakcje na giełdzie gazu zostaną zawarte w ramach kontraktów typu Base z fizyczną dostawą w 2013 r. na Rynku Terminowym Towarowym (RTTg). Uruchomienie Rynku Dnia Następnego możliwe będzie również w tym roku" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes TGE Ireneusz Łazor.

"Płynność mogą zapewnić m.in. inwestycje w rozbudowę infrastruktury przesyłowej i wprowadzenie rozwiązań prawnych, czyli zastosowanie jak w przypadku rynku energii elektrycznej, tzw. obligo giełdowego. Trwają prace nad regulacjami określającymi jego wysokość" - dodał Łazor.

W ramach RTTg na każdej sesji uczestnicy rynku będą mieli możliwość handlowania miesięcznymi, kwartalnymi i rocznymi kontraktami typu Base. Przedmiotem obrotu będzie dostawa gazu w jednakowej ilości we wszystkich godzinach okresu dostawy. Handel w ramach notowań ciągłych przewidziany jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Notowania każdej serii kontraktów będą prowadzone zgodnie z kalendarzem notowania i wykonania kontraktów. Giełdowy kurs każdego kontraktu będzie wyrażony w złotych za 1 MWh.

W obecnym stanie prawnym zawieranie i rozliczanie transakcji giełdowych na rynku gazu możliwe jest za pośrednictwem domów maklerskich oraz towarowych domów maklerskich, będących członkami TGE oraz członkami Giełdowej Izby Rozrachunkowej prowadzonej przez IRGiT (Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych SA). Pierwszymi domami maklerskimi, które mogą działać na rynku gazu są: Dom Maklerski BOŚ, Noble Securities oraz Trigon Dom Maklerski.

"Zapewne jednym z pierwszych sprzedających będzie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zgodnie z zapowiedziami spółki, na początek do giełdowego obrotu trafi 100 milionów metrów sześciennych błękitnego paliwa. Zainteresowanie rynkiem gazu wyraziło również kilka niezależnych firm funkcjonujących na rynku gazu w Polsce" - napisano w komunikacie.

Rozliczeń i rozrachunków transakcji z rynku gazu będzie dokonywać Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych.

Zgodnie z umową zawartą przez TGE i Gaz-System transakcje zawarte na giełdzie gazu podlegają realizacji przez Gaz-System. TGE w wyniku transakcji zawartych na giełdzie gazu będzie składać nominacje w imieniu i na rzecz zleceniodawców usługi przesyłowej. Użytkownicy giełdy będą mogli zgłosić transakcje zawarte na niej do fizycznej realizacji przez Gaz-System, pod warunkiem zawarcia umowy przesyłowej.

"Podpisanie umowy z Gaz-Systemem, wraz z odpowiednim przydziałem zdolności dla punktu wirtualnego powiązanego z giełdą, jest niezbędnym elementem udziału w giełdzie gazu na TGE" - napisano.

Towarowa Giełda Energii (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Od lutego 2012 r. jest częścią grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma 98 proc. udziałów w kapitale TGE.