Alior Bank

Kurs akcji Alior Banku podczas pierwszych notowań na GPW wzrósł o 4,4 proc. wobec ceny emisyjnej. Za jeden walor spółki tuż po otwarciu sesji inwestorzy płacili 59,50 zł. >>>>

Stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i transzy osób uprawnionych na akcje Aliora w ramach oferty publicznej wyniosła po 5 proc. - poinformował bank w komunikacie. Oferta objęła 36.812.965 akcji. Większościowy akcjonariusz Alior Banku, Carlo Tassara, sprzedał 24.480.000 akcji, a nowa emisja wyniosła 12.332.965 akcji. Cena akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych wyniosła 57 zł i była dolną granicą wyznaczonego przez oferujących przedziału cenowego 57-71 zł. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 34.272.436 akcji, a do inwestorów indywidualnych 1.835.257 akcji. Cena oferowana w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 54,20 zł, do tej grupy trafiło 443.957 akcji. Z kolei cena akcji oferowanych w transzy osób uprawnionych została ustalona na 45,60 zł. W tej transzy przydzielono 261.315 akcji. Wartość oferty wyniosła niemal 2,1 mld zł. Bank pozyskał z oferty 700 mln zł netto. Środki zamierza przeznaczyć na finansowanie kredytów udzielanych bezpośrednio gospodarstwom domowym, m.in. w formie pożyczek gotówkowych oraz consumer finance (ok. 50 proc. wpływów z emisji), wzrost wolumenu finansowania udzielanego polskim małym i średnim przedsiębiorstwom (ok. 43-45 proc.), wsparcie inwestycji wzmacniających nowe kanały dystrybucji (5-7 proc.).

Pro-Log

Kurs akcji Pro-Log, spółki specjalizującej się w obsłudze logistycznej towarów akcyzowych, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na NewConnect o 0,5 proc. do 10,05 zł. >>>>

Reklama

Tatry Mountain Resorts, PKL

Prezes słowackiej spółki Tatry Mountain Resorts Bohus Hlavaty poinformował w piątek PAP, że konsorcjum z udziałem tej spółki i czterech polskich gmin chce kupić 100 proc. akcji Polskich Kolei Linowych (PKL) i złoży w tej sprawie stosowną ofertę do PKP SA. >>>>

Arctic Paper

Arctic Paper przedłuża wezwanie na akcje szwedzkiej spółki Rottenros do 2 stycznia 2013 r. - poinformował Arctic Paper w komunikacie. Do dnia 12 grudnia Arctic Paper w wezwaniu kupił 38,8 proc. akcji Rottnerosa. W komunikacie podano również, że Arctic Paper, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ma zadebiutować na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie 20 grudnia 2012 roku. Arctic Paper na początku listopada ogłosił warunkowe wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, skierowane do akcjonariuszy Rottneros, niezintegrowanego dostawcy celulozy do produkcji wysokogatunkowych papierów ze Szwecji. W wyniku wezwania Arctic Paper zamierza nabyć co najmniej 90 proc. akcji Rottneros.

Bank Handlowy

Bank Handlowy będzie w stanie spełnić wymogi Komisji Nadzoru Finansowego i zaproponować wypłatę dywidendy z zysku netto za 2012 rok - ocenia prezes banku Sławomir Sikora. "Oceniam, że będziemy w stanie spełnić wymagania KNF i zaproponować wypłatę dywidendy" - powiedział w piątek dziennikarzom Sikora. Podtrzymał, że bank stać na wypłatę procentowo wyższej dywidendy niż w zeszłym roku. Z zysku netto za 2011 rok Bank Handlowy przeznaczył 50 proc. na wypłatę dywidendy. Komisja Nadzoru Finansowego oceniła ostatnio, że zdecydowana większa część sektora bankowego spełnia wymagania, konieczne by móc wypłacić dywidendę.

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła, by banki, które spełnią określone kryteria przeznaczyły maksymalnie 75 proc. zysku za 2012 rok na dywidendę. Do kryteriów tych zaliczono m.in. współczynnik wypłacalności powyżej 12 proc., współczynnik Tier 1 powyżej 9 proc. i oceny BION lepsze niż 2,5. Komisja podała, że banki niespełniające nawet jednego z kryteriów powinny być zobligowane do zatrzymania 100 proc. wypracowanego w 2012 r. zysku.

Carlo Tassara

Carlo Tassara w I kwartale 2013 roku rozpocznie poszukiwania inwestora na posiadany 34 proc. pakiet akcji Alior Banku - poinformowała dziennikarzy Helene Zaleski, przewodnicząca rady nadzorczej, reprezentująca dotychczasowego inwestora banku, grupę Carlo Tassara. "W I kwartale rozpoczniemy poszukiwania inwestora branżowego" - powiedziała w piątek dziennikarzom Zaleski. Dodała, że obserwuje zainteresowanie pakietem tych akcji szczególnie wśród inwestorów zagranicznych. Według wcześniejszych informacji grupa Carlo Tassara będzie chciała sprzedać posiadany pakiet akcji inwestorowi strategicznemu do końca 2013 roku.

Examobile

Examobile zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek 17 grudnia - poinformowała giełda w komunikacie. Do obrotu zostanie wprowadzonych 1.000.000 akcji serii A oraz 450.000 akcji serii B. Examobile jest spółką zajmującą się projektowaniem i tworzeniem mobilnych aplikacji oraz stron internetowych.

Gino Rossi

Grupa Gino Rossi obniżyła tegoroczną prognozę zysku operacyjnego do 5,5 mln zł, a zysku EBITDA do 11,3 mln zł. Prognoza zysku netto została obniżona do 4,2 mln zł - podało Gino Rossi w komunikacie. Nieznacznie, do 210 mln zł, spółka podniosła prognozę skonsolidowanych przychodów. Wcześniejsza prognoza z kwietnia zakładała osiągnięcie w tym roku 207 mln zł skonsolidowanych przychodów, 16 mln zł EBITDA, 10,3 mln zł EBIT i 4,8 mln zł zysku neto. Spółka podała w komunikacie, że realizuje intensywny program restrukturyzacji finansowej i operacyjnej grupy. Jego efektem jest m.in. częściowe oddłużenie spółki, przedłużenie umowy standstill z bankami Alior Bank, DnB Nord Bank, Pekao i ING Bank do 30 czerwca 2013 oraz poprawa rentowności brutto na sprzedaży w segmencie produkcji i sprzedaży obuwia.

"Niższe od oczekiwanych efekty restrukturyzacji oraz konieczność korekty prognozy wyników na 2012 r. spowodowane były przede wszystkim: niesprzyjającymi warunkami makroekonomicznymi oraz pogodowymi, które wpłynęły na niższą sprzedaż w podstawowym okresie sprzedaży kolekcji jesienno-zimowej, niższymi od oczekiwanych przy konstruowaniu pierwotnej prognozy wpływami z emisji akcji serii H, spadkiem rentowności w segmencie odzieży damskiej" - napisano w komunikacie. Po trzech kwartałach grupa Gino Rossi ma 154,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, 4 mln zł zysku operacyjnego i 3,2 mln zł zysku netto.

Grupa Inpro

Grupa Inpro prognozuje, że w 2012 roku podpisze łącznie 410 umów przedwstępnych, z czego 344 zostanie podpisanych przez Inpro SA - podała spółka w piątkowym komunikacie. Wcześniej grupa Inpro prognozowała, że w tym roku podpisze 510 umów przedwstępnych, a same Inpro SA zawrze 450 umów. "Przyczyną obniżenia prognozy w zakresie ilości podpisanych umów przedwstępnych jest gorsza niż zakładano sytuacja makroekonomiczna w kraju, która przekłada się na możliwości nabywcze polskiego społeczeństwa" - napisano w komunikacie. Spółka podała również, że plan na 2012 rok zakłada wprowadzenie do oferty sprzedaży 511 nowych mieszkań i domów, w tym 412 będzie wprowadzonych przez Inpro SA. Pierwotne szacunku grupy zakładały, że w tym roku wprowadzi 466 nowych mieszkań i domów. Grupa Inpro jednocześnie podtrzymała prognozę wypracowania w 2012 roku 144 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Pekao

Obligacje komunalne wartości 52,8 mln zł wyemituje Pekao dla gminy-miasta Grudziądza. Środki zostaną przeznaczone na wyprzedzające sfinansowanie zdań realizowanych z udziałem środków unijnych. Agent emisji papierów wartościowych został wyłoniony w przetargu. Oprocentowanie obligacji składać się będzie ze stopy procentowej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 0,45 proc. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach A i B do końca 2012 r., a wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 1 tys. zł. Wykup obligacji serii A nastąpi do 20 czerwca 2013 r., a serii A - do 31 grudnia 2013 r.

Jak poinformowała rzeczniczka Grudziądza Magdalena Jaworska-Nizioł, obligacje zostaną przeznaczone na sfinansowanie budowy drugiego etapu Trasy Średnicowej i przebudowy ul. Paderewskiego, które będą realizowane z udziałem środków UE. Planowany wpływ dotacji na ten cel spodziewany jest w połowie 2013 r., a do tego czasu środki z obligacji mają zapewnić płynność finansową potrzebą wykonania zadania. Obligacje komunalne w istocie spełniają funkcję kredytu. Pozwalają na określenie takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Usługi związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.