Cena docelowa jednej akcji Robyg została ustalona na poziomie 1,45 zł (poprzednia 1,43 zł).

Raport został sporządzony przy rynkowej cenie walorów dewelopera na poziomie 1,48 zł.

„Wyniki Q3 2012 były sporym zaskoczeniem, głównie ze względu na wysoką marżę deweloperską. Wbrew widocznej tendencji na rynku mieszkaniowym, Robyg z kwartału na kwartał poprawia marżę na sprzedaży mieszkań. Szacujemy, że ta tendencja odwróci się już w Q4 2012. W wyniki wejdą mniej rentowne inwestycje, co w połączeniu z mniejszą liczbą przekazanych mieszkań oznacza słaby wynik finansowy w ostatnim kwartale. 2012 r. Spółka zakończy ze średnią marżą brutto na sprzedaży w wysokości około 24%. Spodziewamy się, że w przyszłym roku marża ta ulegnie obniżeniu do około 20%. Bardzo dobra kontraktacja mieszkań w 2012 r. przełoży się natomiast na wzrost liczby mieszkań rozliczonych w wyniku 2013 r. (prognoza: 1130 przekazań, +16% r/r). Pozytywnie na przyszłoroczne wyniki wpłynie także wycenia biurowca na Wilanowie, którego budowa zakończy się w połowie przyszłego roku. Dobra kontraktacja mieszkań i zysk z wyceny nieruchomości inwestycyjnych wpłyną na ustabilizowanie wyników finansowych w kolejnych latach. Nasze prognozy na 2012 r. zakładają 33 mln PLN zysku netto i spadek wyniku do około 30 mln PLN w 2013 r. Dzięki realizacji rentownych inwestycji mieszkaniowych na gruntach zakupionych w 2012 r. Spółka powinna utrzymać wynik finansowy w 2014 r. pomimo zakładanego scenariusza spadku cen mieszkań w 2013 r.” – napisano w raporcie DI BRE.