W jej skład wchodzą: Amica Wronki, Energa, Faurecia Automotive Polska, DPD, Cemex, SMT Software, Sandoz Polska, Saint Gobain, Witowskie Cieplice, Infosys BPO, Polskie Zakłady Lotnicze.

Wszystko w ramach projektu „Biznes dla edukacji”, który Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. – Celem projektu jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców i kadry zarządzającej na korzyści płynące ze współpracy ze szkołami, w których kształcą się ich przyszli pracownicy – mówi Anna Balcerzak-Raczyńska z departamentu rozwoju kapitału ludzkiego w PARP.

Każdy z przedsiębiorców wyłonionych w konkursie, przy współpracy z innymi firmami z sektora MSP ze swojej branży, będzie realizować odrębny program, mający na celu pokazanie, jak współpraca na linii biznesedukacja może wyglądać, jakich narzędzi pracodawcy powinni używać, by pozyskiwać kompetentnych, dobrze wyedukowanych pracowników oraz jak prowadzić politykę informacyjną na temat potrzeb i wymagań pracodawców – dodaje Agnieszka Szefler, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Jak podaje PARP, prawie 80 proc. pracodawców poszukujących pracowników ma trudności z rekrutacją osób o odpowiednich kwalifikacjach. Z tego powodu – jak wynika z badań przeprowadzonych przez ekonomistów Uniwersytetu Jagiellońskiego – na naszym rynku pracy wolnych jest ok. 600 tys. stanowisk.

Oprócz 11 dwuletnich programów edukacyjnych w ramach projektu „Biznes dla edukacji” we wszystkich województwach odbędą się seminaria poświęcone współpracy edukacji z biznesem. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl.