NWZ Gant Development zdecydowało o emisji do 20 tys. obligacji serii ZB o wartości do 20 mln zł zamiennych na akcje serii T i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka w komunikacie.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development (…) postanawia, że: spółka wyemituje nie więcej niż 20.000 obligacji serii ZB, o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 20000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000,00 złotych, zamiennych na akcje na okaziciela Serii T" – czytamy uchwałach walnego.W zamian za posiadane obligacje, obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii T spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 akcji zwykłych na okaziciela serii T spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.Grupa Kapitałowa Gant Development jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Aktywność deweloperska koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami. Obecna jest w siedmiu polskich miastach: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój. W 2011 r. spółka odnotowała 279 mln zł skonsolidowanych przychodów.