Firma Balin Energy SIA, której udziałowcami są Orlen International Exploration and Production Company B.V oraz Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief U.A., wykona w II kw. 2013 r. pierwszy pionowy odwiert w rejonie Bloku Północnego łotewskiej strefy ekonomicznej, podał PKN Orlen w komunikacie.

"Interpretacja i integracja zgromadzonych informacji oraz analizy dostępnych archiwalnych danych geologiczno-sejsmicznych i geochemicznych oraz pozyskanych w 2010 roku kolejnych 300 km. kw. danych sejsmicznych 3D, pozwoliła partnerom ze spółki Balin na wskazanie lokalizacji pierwszego pionowego odwiertu poszukiwawczego. Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na drugi kwartał 2013 roku, a ich celem będzie potwierdzenie występowania nagromadzeń ropy naftowej na obszarze koncesji" - czytamy w komunikacie.

Wiercenie przeprowadzi spółka Diamond Offshore Drilling Inc. - "Diamond Offshore" - światowy lider w dziedzinie projektów typu offshore. Zakontraktowana pół-zanurzalna platforma wiertnicza o nazwie "Ocean Noamad" zostanie zainstalowana w obrębie licencji poszukiwawczej o numerze 1/2009 (North Black – Blok Północy). Ze względu na głębokość wody w tym rejonie sięgającą 132 m, wykluczone zostało wykorzystanie innych urządzeń typu jack-up, podano także.

"Całkowita głębokość pionowego otworu poszukiwawczego jest planowana na 1 500 m p.p.m. Projekt jest realizowany we współpracy z łotewskimi władzami: Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Regionalnego, a wiercenie będzie nadzorowane przez firmę Senergy, globalnego dostawcę energii" - czytamy dalej.

Spółka Balin SIA, w której PKN Orlen ma 50% udziałów, posiada 2 licencje, na podstawie których prowadzi poszukiwania złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Wszystkie prace są realizowane zgodnie z normami prawa łotewskiego i europejskiego oraz z najwyższymi międzynarodowymi standardami.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton, a skonsolidowane przychody sięgnęły 120,10 mld zł.