W poniedziałek ok. godz. 10 za akcję spółki płacono 16,01 zł.

"Transakcja wspiera plany spółki i naszą prognozę zakładającą 46% wzrost r/r banku ziemi uprawnej w 2013 (z 82,7 tys. ha w 2012 do 120 tys. ha w 2013). Akwizycja zwiększyła moce magazynowe o 52% do 338 tys. ton i pogłowie bydła o 80% do 13,5 tys. krów. Wartość transakcji implikuje cenę USD 1,024 za hektar, czyli 56% powyżej średniej ceny, którą IMC płaciło w innych przejęciach w okresie 2011/12. Odzwierciedla to premię za znaczące moce magazynowe, park maszynowy i pogłowie bydła. Podtrzymujemy nasz pozytywny pogląd na spółkę i podtrzymujemy naszą rekomendację 'kupuj'" - czytamy w komentarzu do informacji o akwizycji.