Sześciu z dziewięciu ekonomistów uwzględnionych z zestawieniu ISBnews spodziewa się obniżki o 25 pb w marcu - do 3,50 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Pięciu z ankietowanych analityków sądzi, że nie należy później spodziewać się dalszego luzowania polityki pieniężnej. Jako główne przyczyny podają poprawę bieżących danych z gospodarki oraz przewidywany brak większości głosów za obniżką (co opierają na ostatnich wypowiedziach niektórych członków RPP).

Ci, którzy spodziewają się dalszych obniżek stóp, różnią się co do przewidywanych terminów. Pewna wydaje się na dziś przerwa w cyklu luzowania polityki w kwietniu, natomiast kolejny ruch oczekiwany jest w maju, czerwcu lub dopiero w końcu III kw. tego roku.

Dwudniowe posiedzenie RPP rozpoczyna się dzisiaj, a decyzja zostanie ogłoszona w środę we wczesnych godzinach popołudniowych.