Jednocześnie spółka poczyniła przygotowania do zmiany warunków porozumienia, dlatego negocjacje potrwają przez cały okres moratorium.

Porozumienie zostało poparte głosami 100% wierzycieli zabezpieczonych oraz 48,64% niezabezpieczonych wobec czego nie zostało zaakceptowane. Udział głosujących za przedłużeniem moratorium wynosił odpowiednio 100% i 80,97%.

"Propozycja porozumienia, chociaż popierana przez głównych wierzycieli instytucionalnych, została odrzucona przez wierzycieli w drodze negocjacji, dlatego głosowanie nie było konieczne" - napisano w komunikacie.

Na początku grudnia spółka poinformowała, że złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Spółka zapewniała, że zamierza zawrzeć porozumienie z wierzycielami w ramach procedury upadłościowej, co umożliwi jej przyszłą działalności.

E-Star, węgierska spółka działająca w sektorze energetycznym, miała po 11 miesiącach 2012 roku wynik EBITDA na poziomie 7,02 mln euro przy 63,42 mln euro przychodów.