"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 31,00 złotych, a nadto, że: uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 22 kwietnia 2013 roku, wypłata dywidendy nastąpi w dniu 9 maja 2013 roku" - czytamy w projekcie uchwały.

Spółka już wypłaciła akcjonariuszom kwotę 41,08 mln zł, czyli 4 zł na akcję, w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

"Do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 277 326 099,00 zł, tj. kwota 27 zł za jedną akcję" – czytamy dalej.

Według komunikatu, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2012 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 30 052 493,43 zł oraz część zysku za rok 2012 w wysokości 288 358 953,57 zł.

"Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2012 roku w kwocie 49 147 362,15 zł przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych" - podano również.

Grupa Żywiec posiada browary w Żywcu, Leżajsku, Warce, Elblągu, Cieszynie. W 2012 r. zwiększyła wolumen sprzedaży piwa o 3% do 11,6 mln hektolitrów.