Komisarz Janusz Lewandowski wierzy, iż dojdzie do porozumienia w sprawie wieloletniego budżetu Unii.

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której odrzucił dotychczasowe porozumienie w sprawie unijnego budżetu na lata 2014-2020, i oczekuje dalszych negocjacji. Grozi całkowitym odrzuceniem ram finansowych, jeśli nie zostaną spełnione wcześniejsze żądania.

>>> Czytaj więcej: PE odrzucił porozumienie ws. budżetu UE na lata 2014-2020

Zdaniem komisarza Lewandowskiego, choć użyte w rezolucji słowo „odrzuca” brzmi groźnie, jest to jednak krok w stronę ostatecznego porozumienia. Komisarz uważa, że stanowisko rządów nie mogło zadowolić Parlamentu, dlatego stara się on budżet naprawić. Polska jest w innej sytuacji, gdyż jest największym beneficjentem budżetu i obecny jego kształt jest dla niej zadowalający. Komisarz sądzi, że podczas negocjacji dojdzie do porozumienia - dokonane zostaną przesunięcia pomiędzy działami budżetu, ponadto zostanie on bardziej uelastyczniony. Komisarz Lewandowski nie spodziewa się, by przywrócone zostały jakieś dodatkowe kwoty pieniędzy. Jest jednak dobrej myśli i wierzy, że wieloletni budżet zostanie zatwierdzony podczas głosowania w czerwcu.