Oferta firmy Strabag, warta 565 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę podwarszawskiego odcinka drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Opacz i Paszków, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Podpisanie umowy przewidziano jeszcze w marcu br., rozpoczęcie robót - na kwiecień.

"Została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka. Została złożona przez firmę Strabag Sp. z o.o. na kwotę ponad 565 mln zł brutto. Żadna spośród pięciu złożonych ofert ani żaden wykonawca nie został w tym postępowaniu odrzucony ani wykluczony" - głosi komunikat.

Jak podaje GDDKiA, umowa może zostać podpisana jeszcze w marcu br. Zgodnie z warunkami kontraktowymi budowa powinna zakończyć się w ciągu 32 miesięcy od dnia podpisania umowy. Budowa może rozpocząć się w kwietniu.

Zamówienie obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej od węzła Opacz do węzła Paszków wraz z odcinkiem drogi o klasie GP (główna przyspieszona) od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721 wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią. Na drodze ekspresowej powstaną trzy nowe węzły drogowe: Sokołowska, Janki Małe i Paszków.

Odcinek Opacz-Paszków leży w ciągu drogi ekspresowej S8, rozpoczynając się na przyszłej Południowej Obwodnicy Warszawy. Stanowi on wyprowadzenie z Warszawy w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, a dalej Górnego Śląska i Wrocławia. W węźle Janki Małe od budowanego odcinka drogi S8 odgałęzia się S7 w kierunku Krakowa. Zbudowany odcinek S8 odciąży Aleję Krakowską, stanowiącą obecnie wspólne dla dróg krajowych nr 7 i 8 wyprowadzenie z Warszawy. Dzięki temu, ruch na Krakowskiej ma się zmniejszyć z obecnych 61 tys. pojazdów na dobę o ponad 1/3.